Day 1: hopes, dreams, and plans for the next 365 days with a picture of yourself

HOPES. Ang hopes ko lang ngayon ay ang makapasa sa entrance exam ng college/university na gusto kong mapasukan at sana, ma-finalize ko na yung ite-take kong course.

DREAMS. Ang dream ko lang ngayon ay makilala yung mga TOTOONG TAONG PWEDE KONG MAGING KAIBIGAN, gusto kong masulit yung natitirang panahon ko sa high school at pinapangarap ko na sana, makatagpo, o makilala yung babaeng tunay kong mamahalin.

PLANS.
PLAN 1: Mag-aral ng mas mabuti
PLAN 2: Paghandaan ang bawat gawain
PLAN 3: Do the will of God.
POST DETAILS:
Posted on January/1/2012
Tagged as: 365 days challenge, 365 days, challenge, 365, 2012,
Originally Posted by: nagkamaliako

POST NOTES:
  1. kickcabasi posted this
ABOUT

Free Web Counter
 daredevil/s.
Keneth. 18 y/o.
Simple. Random. Unpredictable. Expressive Blogger
TALL. DARK. AWESOME


Navigation